Integritetspolicy → Torsdagsrullen

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Torsdagsrullen (“Torsdagsrullen”, “vi”, “oss”, “vår”, "våra") kan behandla din personliga data när du besöker webbplatsen.

Torsdagsrullen värnar om din personliga integritet i enlighet med GDPR-lagstiftningen. Denna integritetspolicy som även täcker in vår dataskydds- och cookiepolicy förklarar hur Torsdagsrullen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till hej@torsdagsrullen.se.

Torsdagsrullen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Genom att använda Torsdagsrullen accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår webbplats. Torsdagsrullen kan från gång till annan uppdatera denna integritetspolicy och när den uppdateras kommer du att bli notifierad på vår webbplats. Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som exempelvis tillhör våra leverantörer. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du vet att de har sina egna integritetspolicyer och att vi inte kan ta på oss något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Du kan läsare om GDPR-lagstiftningen genom att klicka här.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in så kallade användargenererade personuppgifter. Det handlar om uppgifter avseende din dator och mjukvara som unikt ID, din IP-adress, ditt operativsystem, vilken typ av webbläsare du har, anslutningshastighet och internetleverantör. Informationen vi samlar in är nödvändig för syften som vi beskriver längre ner i dokumentet.

Vad gör vi med din information?

I korthet samlas all data in för att tillhandahålla, utföra och förbättra Torsdagsrullens tjänst. Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål som du kan läsa mer om nedan.

För våra berättigade ändamål (A):
• För att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig och ge dig en bättre upplevelse av den.
• För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
• För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av våra tjänst.
• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

För rättslig förpliktelse (B):
• För att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vilken rättslig grund åberopar vi som stöd?

Vi åberopar följande rättslig grund i dataskyddsförordningen som stöd för vår personuppgiftsbehandling. Punkt A är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra vår tjänst samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen. Punkt B är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Torsdagsrullen kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi anlitar även tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring) och genomföra annan statistisk analys. Leverantörerna har tillgång till dina personuppgifter, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner. Torsdagsrullen kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Torsdagsrullen strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES. Men de personuppgifter vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför EU/EES. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå som är adekvat och jämförbar med den nivå av skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan. Normalt gäller följande lagringsperioder:

Användargenererade uppgifter
Vad det är: Bland annat din IP-adress och vilken typ av webbläsare du har.
Lagringstid: Fjorton (14) kalendermånader.

Hur ser dina rättigheter ut?

Du har bland annat rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära. Du har även rätt till rättelse. Du har därmed rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har dessutom rätt att bli raderad. Du kan alltså begära att radera de personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Torsdagsrullen från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer ifrån exempelvis bokförings- och skattelagstiftning och bank- och penningtvättslagstiftning.

Du har även rätt till begränsning. Du kan därmed kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Rätt till invändning innebär att du kan invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, till exempel för direkt marknadsföring. Slutligen har du rätt till dataportabilitet. Du kan alltså kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Vi ber dig kontakta oss via hej@torsdagsrullen.se om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter lagras på säkra servrar för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.

Hur används cookies på Torsdagsrullen?

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som du använder när du besöker webbplatsen. Cookies används för att underlätta och förbättra användandet och upplevelsen på vår webbplats och de kan innehålla personlig data. Cookies kan accepteras automatiskt av din webbläsare, men du kan ändra den inställningen på egen hand i din webbläsare. Du kan även ställa in så att din webbläsare frågar dig varje gång om du vill acceptera cookies eller inte.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. De används under den tid du är aktiv på webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Vår webbplats kan också innehålla tredjepartscookies för att kunna ge dig som användare en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats. Om du inte godkänner användandet av cookies vill vi göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på vår webbplats kan sluta att fungera och därmed försämra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

Vilka underleverantörer använder vi oss av?

Torsdagsrullen använder sig av ett flertal underleverantörer som personuppgiftsbiträden. Det vill säga företag eller person som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi använder oss av Loopia för IT-tjänster som serverutrymme och hosting, Google Analytics för att analysera användandet av vår webbplats, Disqus för att administrera kommentarsfunktionen samt Facebook för att koppla vår webbplats till deras plattform. Nedan finner du länkar till vardera underleverantör för mer information kring deras integritetspraxis i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor i relation till behandlingen av din personliga data, användandet av cookies eller om du skulle vilja åberopa någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på hej@torsdagsrullen.se.

Den här policyn uppdaterades senaste gången torsdag 13 december 2018.